Porozumienie klimatyczne przyjęte!

12 grudnia 2015 roku przejdzie do historii, jako dzień, w którym przyjęte zostało nowe globalne porozumienie klimatyczne. Wszyscy uczestniczy zakończonej właśnie w Paryżu 21. konferencji klimatycznej zgodzili się podjąć wspólne wyzwanie, by zatrzymać zmiany klimatyczne z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

COP21 Paris / Źródło: UNclimatechange Flickr
COP21 Paris / Źródło: UNclimatechange Flickr

Co zostało uzgodnione?

Porozumienie klimatyczne z Paryża przewiduje, jako jeden ze swoich głównych celów, powstrzymanie wzrostu globalnej temperatury poniżej 2°C w stosunku do poziomu przedindustrialnego oraz kontynuację wysiłków zmierzających do osiągnięcia ograniczenia tego wzrostu na poziomie 1,5°C wiedząc, że takie ograniczenie znacząco zmniejszy ryzyko i skutki zmian klimatycznych.

Uzgodniono również, że zostanie zwiększona możliwość przystosowania do niekorzystnych zmian klimatycznych wraz z obniżaniem emisji gazów cieplarnianych jednakże w sposób, który nie zagrozi produkcji żywności oraz biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania.

Treść Porozumienia z Paryża / Źródło: UNFCCC
Porozumienie klimatyczne z Paryża / Źródło: UNFCCC

Ustalono, że co 5 lat aktualizacji będą podlegały krajowe deklaracje dotyczących działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Aktualizacja będzie oznaczała zwiększanie celów redukcyjnych poszczególnych krajów. Pierwsza weryfikacja działań będzie miała miejsce w 2023 roku.

Kraje ustaliły, że szczyt emisji gazów cieplarnianych musi nastąpić jak najszybciej, wskazując jednocześnie na konieczność podjęcia działań już przed rokiem 2020. Pojawia się zapis dotyczący funduszu klimatycznego, który do 2020 roku ma gromadzić środki w wysokości 100 miliardów dolarów rocznie z przeznaczeniem na transfer nowoczesnych technologii do krajów rozwijających się oraz na wsparcie tych krajów w działaniach na rzecz łagodzenia skutków i przystosowywania się do zmian klimatycznych.

Wypracowane podczas zeszłorocznej warszawskiej konferencji klimatycznej założenia międzynarodowego mechanizmu strat związanych ze zmianami klimatycznymi stały się częścią nowego globalnego porozumienia. Mechanizm ten zakłada m.in. wspieranie działań w zakresie tworzenia systemów wczesnego ostrzegania czy tworzenia systemów analizy ryzyk i ubezpieczeń związanych ze skutkami globalnego ocieplenia.

Generalnie, zawarta w Paryżu umowa zakłada międzynarodową współpracę, wzajemne wsparcie zarówno poprzez finansowanie, jak i transfer technologii. A wszystko po to, żeby uchronić naszą planetę i nas samych przed katastrofą klimatyczną.

Kiedy porozumienie klimatyczne wejdzie w życie?

Porozumienie póki co zostało wspólnie uzgodnione przez 195 państw. Teraz, aby ta międzynarodowa umowa weszła w życie musi ją ratyfikować przynajmniej 55 państw, których emisje gazów cieplarnianych stanowią co najmniej 55% globalnych emisji tych gazów. Proces oficjalnej ratyfikacji rozpocznie się w Dniu Ziemi, czyli 22 kwietnia 2016 roku w nowojorskiej siedzibie ONZ. Kolejna konferencja klimatyczna UNFCCC, czyli COP22, odbędzie się w przyszłym roku w Marakeszu w dniach 7-18 listopada. Do tego czasu będziemy mogli już sprawdzić jak przebiega proces ratyfikacji porozumienia z Paryża.

Przemówienie Baracka Obamy podczas COP21 / Źródło: UNclimatechange Flickr
Przemówienie Baracka Obamy podczas COP21 / Źródło:
UNclimatechange Flickr

Podczas COP21 swoje wystąpienia miały nie tylko głowy państw. Swoje zaangażowanie w działania na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych wyraziło wielu znanych ludzi, m.in. aktorzy Leonardo DiCaprio, Sean Pean, Alec Baldwin czy muzyk Sean Paul (zdjęcia możecie zobaczyć na profilu UNFCCC@Flickr). Najistotniejsze jest jednak to, że podczas tegorocznej paryskiej konferencji klimatycznej udało się w końcu wypracować ambitną umowę obejmującą wszystkich sygnatariuszy Konwencji Klimatycznej. Należy teraz liczyć na to, że światowi przywódcy wezmą się ostro do roboty i faktycznie poziom globalnych emisji gazów cieplarnianych zacznie spadać w tempie dającym nadzieję na utrzymanie w ryzach wzrostu globalnej temperatury na koniec tego stulecia na poziomie 1,5-2°C. Cały świat, nie tylko aktorzy i muzycy, tego oczekuje.

 

Źródła: Paris Agreement, UNFCCC Newsroom, UNFCCC@Flickr

The form you have selected does not exist.